Θέση «ΣΟΥΜΑ» Π.Ε.Ο.Α.Κ.
Μέγαρα Αττικής Τ.Κ. 19100
+3022960 82393
+3022960 24066
Υπηρεσίες
Toumpaniaris Metal Buildings > Υπηρεσίες

Για την άριστη διεκπεραίωση κάθε έργου, η εταιρεία μας ακολουθεί τα παρακάτω στάδια:

 • Εκτίμηση κατασκευής από την ομάδα των μηχανικών.
 • Εκπόνηση στατικής μελέτης ή επεξεργασία της μελέτης του πελάτη.
 • Αποτύπωση του χώρου του έργου και εκπόνηση μελέτης εφαρμογής.
 • Ανάλυση σχεδίων προς βιομηχανοποίηση.
 • Μεταφορά πρώτης ύλης στο εργαστήριο, επεξεργασία χάλυβα στην τελική μορφή της μελέτης.
 • Βαφή του τελικού προϊόντος.
 • Εγκατάσταση και προετοιμασία εργοταξίου.
 • Μεταφορά τελικού προϊόντος στο εργοτάξιο.
 • Ανέγερση – εγκατάσταση μεταλλικών κατασκευών ή μηχανημάτων
 • Επικάλυψη – πλαγιοκάλυψη – υδρορροές – ειδικά τεμάχια (για κτιριακές εγκαταστάσεις)
 • Παράδοση έργου.

Η εταιρεία διαθέτει σύγχρονο εργαστήριο επεξεργασίας χάλυβα, με όλο τον απαιτούμενο μηχανολογικό εξοπλισμό.

Η πρώτη ύλη του χάλυβα που υπόκειται σε επεξεργασία είναι : Μορφοδοκοί (HEA, HEB, IPE, IPN, UPN, L, T), Κοιλοδοκοί (SHS, RHS, CHS), Λάμες, Λαμαρίνες.

Το είδος των μετάλλων που επεξεργάζεται το εργαστήριο είναι : ,

χάλυβας S235, S275, S355,

αντιτριβικός χάλυβας ΗΒ400, ΗΒ450

Ανοξείδωτος χάλυβας 304

Λαμαρίνες αλουμινίου

Η εταιρεία διαθέτει μεγάλη γκάμα ανυψωτικών μηχανημάτων έργων, όπως γερανούς παπαγάλους σε φορτηγά και νταλίκα, περονοφόρα μηχανήματα, ανυψωτικές εργοεξέδρες και αναλαμβάνει με δικό της έμπειρο προσωπικό την εκτέλεση οπιασδήποτε εργασίας σε ύψος και διακίνησης φορτίων.

Όλα τα ανυψωτικά μηχανήματα της εταιρείας διαθέτουν πιστοποιητικά καταλληλότητας.

Το προσωπικό της εταιρείας που αναλαμβάνει εργασίες σε ύψος και διακίνησης φορτίων, είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο από τους αρμόδιους φορείς και κατέχει τις κατάλληλες από τον νόμο άδειες.

Η Π. ΤΟΥΜΠΑΝΙΑΡΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ συμμετέχει ενεργά στον χώρο της παροχής τεχνικών και αναπτυξιακών συμβούλων, με την εκπόνηση εξειδικευμένων τεχνικών μελετών και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όλους τους τομείς των μεταλλικών και βιομηχανικών κατασκευών.

Η εταιρεία διαθέτει την τεχνογνωσία, την εμπειρία και τον εξοπλισμό να αναλάβει οποιαδήποτε εργασία με μεγάλη ταχύτητα και αξιοπιστία χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα λογισμικά ανάλυσης και σχεδίασης μεταλλικών και σύμμεικτων κατασκευών.

Οι μηχανικοί της εταιρείας ελέγχουν σχολαστικά τους κινδύνους και τις κρίσιμες λεπτομέρειες που συνθέτουν μία υπεύθυνη επίβλεψη έργου.

Στόχος, η εξασφάλιση τόσο της ποιότητας όσο και της αρτιότητας των κατασκευαστικών λεπτομερειών της μελέτης.

Γραμμή επικοινωνίας: 22960 82393

Διεύθυνση: Θέση «ΣΟΥΜΑ» Π.Ε.Ο.Α.Κ.

Μέγαρα Αττικής Τ.Κ. 19100

Τηλέφωνο: 22960 82393 & 22960 24066

Fax: 22960 82369