Θέση «ΣΟΥΜΑ» Π.Ε.Ο.Α.Κ.
Μέγαρα Αττικής Τ.Κ. 19100
22960 82393
22960 24066

ΓΕΦΥΡΑ (PIPE RACK) ΑΓΩΓΩΝ ΛΙΜΕΝΟΣ

ΓΕΦΥΡΑ (PIPE RACK) ΑΓΩΓΩΝ ΛΙΜΕΝΟΣ

Κατασκευή και εγκατάσταση νέου Pipe Rack διέλευσης αγωγών λιμένος

Πελάτης: ΜΟΗ

Θέση: Σουσάκι – Άγιοι Θεόδωροι Κορινθίας

Γραμμή επικοινωνίας: 22960 82393

Διεύθυνση: Θέση «ΣΟΥΜΑ» Π.Ε.Ο.Α.Κ.

Μέγαρα Αττικής Τ.Κ. 19100

Τηλέφωνο: 22960 82393 & 22960 24066

Fax: 22960 82369