Θέση «ΣΟΥΜΑ» Π.Ε.Ο.Α.Κ.
Μέγαρα Αττικής Τ.Κ. 19100
22960 82393
22960 24066
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΑΚΑΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΑΚΑΣ

  • Στατική μελέτη, σχεδιασμός και κατασκευή μεταλλικού σκελετού για την ενίσχυση ισογείου /πλάκας σκυροδέματος για την παραλαβή σημειακού φορτίου από σιλό αποθήκευσης καφέ
  • ΘΕΣΗ: ΠΑΙΑΝΙΑ
  • ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΦΕ
Γραμμή επικοινωνίας: 22960 82393

Διεύθυνση: Θέση «ΣΟΥΜΑ» Π.Ε.Ο.Α.Κ.

Μέγαρα Αττικής Τ.Κ. 19100

Τηλέφωνο: 22960 82393 & 22960 24066

Fax: 22960 82369