Θέση «ΣΟΥΜΑ» Π.Ε.Ο.Α.Κ.
Μέγαρα Αττικής Τ.Κ. 19100
22960 82393
22960 24066

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ

  • Κατασκευή και Εγκατάσταση Εσωτερικού Μεταλλικού Κλιμακοστασίου Κτιρίου.
  • ΘΕΣΗ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
  • ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:
Γραμμή επικοινωνίας: 22960 82393

Διεύθυνση: Θέση «ΣΟΥΜΑ» Π.Ε.Ο.Α.Κ.

Μέγαρα Αττικής Τ.Κ. 19100

Τηλέφωνο: 22960 82393 & 22960 24066

Fax: 22960 82369