Θέση «ΣΟΥΜΑ» Π.Ε.Ο.Α.Κ.
Μέγαρα Αττικής Τ.Κ. 19100
22960 82393
22960 24066
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ 2

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ 2

  • ΚΑΤΟΙΚΙΑ
  • Μελέτη, Κατασκευή και Εγκατάσταση Μεταλλικού Σκελετού και Σύμμεικτης Λαμαρίνας Δυόροφου Κτιρίου (προσθήκη καθ’ ύψος σε υπάρχον μπετονένιο).
  • ΘΕΣΗ: ΜΕΓΑΡΑ
  • ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΙΔΙΩΤΗΣ
Γραμμή επικοινωνίας: 22960 82393

Διεύθυνση: Θέση «ΣΟΥΜΑ» Π.Ε.Ο.Α.Κ.

Μέγαρα Αττικής Τ.Κ. 19100

Τηλέφωνο: 22960 82393 & 22960 24066

Fax: 22960 82369