Θέση «ΣΟΥΜΑ» Π.Ε.Ο.Α.Κ.
Μέγαρα Αττικής Τ.Κ. 19100
22960 82393
22960 24066

ΣΚΑΛΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΣΚΑΛΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

  • ΧΩΡΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
  • Μελέτη, Κατασκευή και Εγκατάσταση Μεταλλικής Σκάλας με γυάλινη κουπαστή σε χώρο Γραφείων.
  • ΘΕΣΗ: ΓΕΡΑΚΑΣ
  • ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Γραμμή επικοινωνίας: 22960 82393

Διεύθυνση: Θέση «ΣΟΥΜΑ» Π.Ε.Ο.Α.Κ.

Μέγαρα Αττικής Τ.Κ. 19100

Τηλέφωνο: 22960 82393 & 22960 24066

Fax: 22960 82369