Θέση «ΣΟΥΜΑ» Π.Ε.Ο.Α.Κ.
Μέγαρα Αττικής Τ.Κ. 19100
22960 82393
22960 24066
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ

  • Κατασκευή και Εγκατάσταση Δύο Μεταλλικών Στεγάστρων.
  • ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: 200m2
  • ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
  • ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ : ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
  • ΘΕΣΗ: ΠΑΙΑΝΙΑ
Γραμμή επικοινωνίας: 22960 82393

Διεύθυνση: Θέση «ΣΟΥΜΑ» Π.Ε.Ο.Α.Κ.

Μέγαρα Αττικής Τ.Κ. 19100

Τηλέφωνο: 22960 82393 & 22960 24066

Fax: 22960 82369