Θέση «ΣΟΥΜΑ» Π.Ε.Ο.Α.Κ.
Μέγαρα Αττικής Τ.Κ. 19100
22960 82393
22960 24066

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Μεταλλικά Κτίρια Τουμπανιάρης > ΓΕΦΥΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ > ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ

Μελέτη, κατασκευή και εγκατάσταση μεταλλικής γέφυρας για μηχανολογικό εξοπλισμό μεταφοράς προϊόντων συνένωσης 2 εργοστασίων, μήκους 102m

ΧΡΗΣΗ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΕΛΑΤΗΣ : ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΣΗ : ΚΟΡΩΠΙ

Γραμμή επικοινωνίας: 22960 82393

Διεύθυνση: Θέση «ΣΟΥΜΑ» Π.Ε.Ο.Α.Κ.

Μέγαρα Αττικής Τ.Κ. 19100

Τηλέφωνο: 22960 82393 & 22960 24066

Fax: 22960 82369