Θέση «ΣΟΥΜΑ» Π.Ε.Ο.Α.Κ.
Μέγαρα Αττικής Τ.Κ. 19100
22960 82393
22960 24066

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ

  • ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 1100m2, ΒΑΡΟΥΣ 120.000kg ΣΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
  • ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
  • ΘΕΣΗ : ΚΟΡΩΠΙ
Γραμμή επικοινωνίας: 22960 82393

Διεύθυνση: Θέση «ΣΟΥΜΑ» Π.Ε.Ο.Α.Κ.

Μέγαρα Αττικής Τ.Κ. 19100

Τηλέφωνο: 22960 82393 & 22960 24066

Fax: 22960 82369