Θέση «ΣΟΥΜΑ» Π.Ε.Ο.Α.Κ.
Μέγαρα Αττικής Τ.Κ. 19100
22960 82393
22960 24066

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

  • ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 360m2, ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ – ΓΡΑΦΕΙΩΝ
  • ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΙΔΙΩΤΗΣ
  • ΘΕΣΗ : ΜΕΓΑΡΑ
Γραμμή επικοινωνίας: 22960 82393

Διεύθυνση: Θέση «ΣΟΥΜΑ» Π.Ε.Ο.Α.Κ.

Μέγαρα Αττικής Τ.Κ. 19100

Τηλέφωνο: 22960 82393 & 22960 24066

Fax: 22960 82369