Θέση «ΣΟΥΜΑ» Π.Ε.Ο.Α.Κ.
Μέγαρα Αττικής Τ.Κ. 19100
22960 82393
22960 24066

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΩΝ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

  • Κατασκευή και εγκατάσταση μεταλλικού κτιριού επιφάνειας 3.620m2 με χρήση εμπορικής αποθήκης
  • ΠΕΛΑΤΗΣ : ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
  • ΘΕΣΗ : ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
Γραμμή επικοινωνίας: 22960 82393

Διεύθυνση: Θέση «ΣΟΥΜΑ» Π.Ε.Ο.Α.Κ.

Μέγαρα Αττικής Τ.Κ. 19100

Τηλέφωνο: 22960 82393 & 22960 24066

Fax: 22960 82369