Θέση «ΣΟΥΜΑ» Π.Ε.Ο.Α.Κ.
Μέγαρα Αττικής Τ.Κ. 19100
22960 82393
22960 24066

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

  • ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 3 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΝΕΑΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
  • ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : LA FARGE BETON AΒΕΕ
  • ΘΕΣΗ : ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟ
Γραμμή επικοινωνίας: 22960 82393

Διεύθυνση: Θέση «ΣΟΥΜΑ» Π.Ε.Ο.Α.Κ.

Μέγαρα Αττικής Τ.Κ. 19100

Τηλέφωνο: 22960 82393 & 22960 24066

Fax: 22960 82369