Θέση «ΣΟΥΜΑ» Π.Ε.Ο.Α.Κ.
Μέγαρα Αττικής Τ.Κ. 19100
22960 82393
22960 24066
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ

1. ΚΟΣΚΙΝΟ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

  • Μελέτη κατακευή και εγκατάσταση μεταχειρισμένων λατομικών μηχανημάτων νέας γραμμής αδρανών υλικών

2. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

  • Εξάρμοση, επι τόπου επισκευή της γλώσσας του σπαστήρα και εγκατάσταση σε λειτουργία.

3. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΙ ΚΟΧΛΙΕΣ

  • Προμήθεια και εγκατάσταση σε λειτουργία 2 μεταχειρισμένων μεταφορικών κοχλιών.

 

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΘΕΣΗ: ΜΕΣΟΒΟΥΝΙ ΘΗΒΩΝ

Γραμμή επικοινωνίας: 22960 82393

Διεύθυνση: Θέση «ΣΟΥΜΑ» Π.Ε.Ο.Α.Κ.

Μέγαρα Αττικής Τ.Κ. 19100

Τηλέφωνο: 22960 82393 & 22960 24066

Fax: 22960 82369