Θέση «ΣΟΥΜΑ» Π.Ε.Ο.Α.Κ.
Μέγαρα Αττικής Τ.Κ. 19100
22960 82393
22960 24066
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ

  • Μελέτη, Κατασκευή και Εγκατάσταση Περιστροφικού Γερανού Ανυψωτικής Ικανότητας 500kg.
  • ΘΕΣΗ: ΜΕΓΑΡΑ
  • ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: Π. ΤΟΥΜΠΑΝΙΑΡΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.
Γραμμή επικοινωνίας: 22960 82393

Διεύθυνση: Θέση «ΣΟΥΜΑ» Π.Ε.Ο.Α.Κ.

Μέγαρα Αττικής Τ.Κ. 19100

Τηλέφωνο: 22960 82393 & 22960 24066

Fax: 22960 82369