Θέση «ΣΟΥΜΑ» Π.Ε.Ο.Α.Κ.
Μέγαρα Αττικής Τ.Κ. 19100
22960 82393
22960 24066
ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΠΑΙΑΝΙΑ

ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΠΑΙΑΝΙΑ

  • ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ
  • Μελέτη, Κατασκευή και Εγκατάσταση Μεταλλικού Στεγάστρου με Επικάλυψη από Τραπεζοειδή Λαμαρίνα, Συνολικής Επιφάνειας 200m2. Προμήθεια και Εγκατάσταση Οπλισμένου Σκυροδέματος Για Τις Βάσεις Του Στεγάστρου.
  • ΘΕΣΗ: ΠΑΙΑΝΙΑ
  • ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: FIMI S.A.
Γραμμή επικοινωνίας: 22960 82393

Διεύθυνση: Θέση «ΣΟΥΜΑ» Π.Ε.Ο.Α.Κ.

Μέγαρα Αττικής Τ.Κ. 19100

Τηλέφωνο: 22960 82393 & 22960 24066

Fax: 22960 82369