Θέση «ΣΟΥΜΑ» Π.Ε.Ο.Α.Κ.
Μέγαρα Αττικής Τ.Κ. 19100
22960 82393
22960 24066

ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟΚΟΝΙΩΣΗΣ

ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟΚΟΝΙΩΣΗΣ

  • Μελέτη, Κατασκευή και Εγκατάσταση Φίλτρου Αποκονίωσης σε Μονάδα Παραγωγής Υδρασβέστου.
  • ΘΕΣΗ: ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΑΕΒΕ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Γραμμή επικοινωνίας: 22960 82393

Διεύθυνση: Θέση «ΣΟΥΜΑ» Π.Ε.Ο.Α.Κ.

Μέγαρα Αττικής Τ.Κ. 19100

Τηλέφωνο: 22960 82393 & 22960 24066

Fax: 22960 82369