Θέση «ΣΟΥΜΑ» Π.Ε.Ο.Α.Κ.
Μέγαρα Αττικής Τ.Κ. 19100
22960 82393
22960 24066

4 HQ CONTAINERS ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 4 HQ 12FT CONTAINERS ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΩΝ

  • Προμήθεια, μεταφορά, βαφή και εγκατάσταση 4 HQ 12FT containers αποθήκευσης υλικών συσκευασίας
  • ΠΕΛΑΤΗΣ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ
  • ΘΕΣΗ : ΜΕΓΑΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Γραμμή επικοινωνίας: 22960 82393

Διεύθυνση: Θέση «ΣΟΥΜΑ» Π.Ε.Ο.Α.Κ.

Μέγαρα Αττικής Τ.Κ. 19100

Τηλέφωνο: 22960 82393 & 22960 24066

Fax: 22960 82369