Θέση «ΣΟΥΜΑ» Π.Ε.Ο.Α.Κ.
Μέγαρα Αττικής Τ.Κ. 19100
22960 82393
22960 24066

8 HQ CONTAINERS ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

CONTAINER ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

  • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 8 HQ CONTAINERS 12FT, ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ, ΒΑΦΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟ ΧΩΡΟ
  • ΠΕΛΑΤΗΣ : ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  • ΘΕΣΗ : ΑΘΗΝΑ
Γραμμή επικοινωνίας: 22960 82393

Διεύθυνση: Θέση «ΣΟΥΜΑ» Π.Ε.Ο.Α.Κ.

Μέγαρα Αττικής Τ.Κ. 19100

Τηλέφωνο: 22960 82393 & 22960 24066

Fax: 22960 82369