Θέση «ΣΟΥΜΑ» Π.Ε.Ο.Α.Κ.
Μέγαρα Αττικής Τ.Κ. 19100
22960 82393
22960 24066

CONTAINER – ΓΡΑΦΕΙΟ

  • ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ CONTAINERS ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΜΕ ΔΑΠΕΔΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ
  • ΠΩΛΗΣΗ – ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
Γραμμή επικοινωνίας: 22960 82393

Διεύθυνση: Θέση «ΣΟΥΜΑ» Π.Ε.Ο.Α.Κ.

Μέγαρα Αττικής Τ.Κ. 19100

Τηλέφωνο: 22960 82393 & 22960 24066

Fax: 22960 82369