Θέση «ΣΟΥΜΑ» Π.Ε.Ο.Α.Κ.
Μέγαρα Αττικής Τ.Κ. 19100
22960 82393
22960 24066

S.D. ΕΛ.ΠΕ

  • Εργασίες Συντήρησης Εναλλακτών Θερμότητας Στη Διάρκεια Του S.D. Σεπτεμβρίου 2009.
  • ΘΕΣΗ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ (Εγκαταστάσεις ΕΛ. ΠΕ.)
  • ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΝ ΕΠΕ
Γραμμή επικοινωνίας: 22960 82393

Διεύθυνση: Θέση «ΣΟΥΜΑ» Π.Ε.Ο.Α.Κ.

Μέγαρα Αττικής Τ.Κ. 19100

Τηλέφωνο: 22960 82393 & 22960 24066

Fax: 22960 82369