Θέση «ΣΟΥΜΑ» Π.Ε.Ο.Α.Κ.
Μέγαρα Αττικής Τ.Κ. 19100
22960 82393
22960 24066

Η εταιρία

Με βασικό σκοπό την μεγιστοποίηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών, παρέχουμε υψηλού επιπέδου έργα και υπηρεσίες.

Έργα

Δείτε μέσα από το φωτογραφικό μας υλικό έργα τα οποία έχουμε κατασκευάσει, και ενημερωθείτε για τις τεχνικές λεπτομέρειες του κάθε έργου.

Υπηρεσίες

Η εταιρεία Π. ΤΟΥΜΠΑΝΙΑΡΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. διαθέτει την τεχνογνωσία, την εμπειρία και τον εξοπλισμό να αναλάβει οποιαδήποτε εργασία με μεγάλη ταχύτητα και αξιοπιστία.