Θέση «ΣΟΥΜΑ» Π.Ε.Ο.Α.Κ.
Μέγαρα Αττικής Τ.Κ. 19100
22960 82393
22960 24066

Υπηρεσίες

Για την άριστη διεκπεραίωση κάθε έργου, η εταιρεία μας ακολουθεί τα παρακάτω στάδια:

 • Εκτίμηση κατασκευής από την ομάδα των μηχανικών.
 • Εκπόνηση στατικής μελέτης ή επεξεργασία της μελέτης του πελάτη.
 • Αποτύπωση του χώρου του έργου και εκπόνηση μελέτης εφαρμογής.
 • Ανάλυση σχεδίων προς βιομηχανοποίηση και εγκατάσταση.
 • Μεταφορά πρώτης ύλης στο εργοστάσιο παραγωγής, επεξεργασία χάλυβα στην τελική μορφή της μελέτης.
 • Βαφή του τελικού προϊόντος.
 • Εγκατάσταση και προετοιμασία εργοταξίου.
 • Μεταφορά τελικού προϊόντος στο εργοτάξιο.
 • Ανέγερση – εγκατάσταση μεταλλικών κατασκευών ή μηχανημάτων
 • Επικάλυψη – πλαγιοκάλυψη – υδρορροές – ειδικά τεμάχια (για κτιριακές εγκαταστάσεις)
 • Παράδοση έργου.

Η Π. ΤΟΥΜΠΑΝΙΑΡΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ διαθέτει πολυετή εμπειρία και στον χώρο της συμβουλευτικής και συμμετέχει ενεργά στην παροχή τεχνικών και αναπτυξιακών υπηρεσιών και εξειδικευμένων τεχνικών μελετών σε όλους τους τομείς των μεταλλικών και βιομηχανικών κατασκευών.

Η εταιρεία διαθέτει την τεχνογνωσία, την εμπειρία και τον εξοπλισμό να αναλάβει οποιαδήποτε εργασία με αμεσότητα χρόνου και αξιοπιστία χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα λογισμικά ανάλυσης και σχεδίασης μεταλλικών κατασκευών.

Οι μηχανικοί της εταιρείας ελέγχουν σχολαστικά τους κινδύνους και τις κρίσιμες λεπτομέρειες που συνθέτουν μία υπεύθυνη επίβλεψη έργου.

Στόχος, η εξασφάλιση τόσο της ποιότητας όσο και της αρτιότητας των κατασκευών που παραδίδονται στον πελάτη.

Η εταιρεία διαθέτει σύγχρονο εργοστάσιο επεξεργασίας χάλυβα, με όλο τον απαιτούμενο μηχανολογικό εξοπλισμό.

Η πρώτη ύλη του χάλυβα που υπόκειται σε επεξεργασία είναι : Μορφοδοκοί (HEA, HEB, IPE, IPN, UPN, L, T), Κοιλοδοκοί (SHS, RHS, CHS), Λάμες, Λαμαρίνες.

Το είδος των μετάλλων που επεξεργάζεται το εργοστάσιο είναι :

χάλυβας S235, S275, S355,

αντιτριβικός χάλυβας ΗΒ400, ΗΒ450

Ανοξείδωτος χάλυβας 304

Η εταιρεία διαθέτει μεγάλη σειρά ανυψωτικών μηχανημάτων έργων, τα οποία επιθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα και φέρουν πιστοποίηση καταλληλότητας από εγκεκριμένο φορέα για την ορθή και την ασφαλή τους λειτουργία.

Ενδεικτικά η εταιρία διαθέτει μεταξύ άλλων: περονοφόρα μηχανήματα, ανυψωτικές εργοεξέδρες, γερανούς παπαγάλους σε φορτηγά και ελκυστήρες/επικαθήμενα, κ.α.

Για τις εργασίες και διακινήσεις φορτίων που εκτελούνται σε ύψος, η Π. ΤΟΥΜΠΑΝΙΑΡΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ διαθέτει τις κατάλληλες από τον νόμο άδειες και αναλαμβάνει με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα την ορθή και έγκαιρη εκτέλεσή τους.

Το έμπειρο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό της  εταιρίας είναι πιστοποιημένο από τους αρμόδιους φορείς και με τις αυστηρότερες προδιαγραφές εκτελεί τις απαιτητικές εργασίες ύψους με ασφάλεια και ακρίβεια.

Λόγω της μεγάλης ανάπτυξης της εταιρίας και της αυξανόμενη ζήτησης για οδική μεταφορά, το 2020 ήρθε να προστεθεί στο δυναμικό της, η εταιρία ΔΑΝΑΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΙΚΕ η οποία σήμερα εξυπηρετεί τις αυξημένες ανάγκες μεταφοράς της Π. ΤΟΥΜΠΑΝΙΑΡΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ καθώς και πληθώρα εθνικών οδικών μεταφορών, παρέχοντας με συνέπεια και αξιοπιστία της υπηρεσίες της.

Η ΔΑΝΑΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΙΚΕ με κοινή έδρα στα Μέγαρα, διαθέτει έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό, σύγχρονους και ασφαλείς χώρους στάθμευσης και οχήματα νέας τεχνολογίας

 

Γραμμή επικοινωνίας: 22960 82393

Διεύθυνση: Θέση «ΣΟΥΜΑ» Π.Ε.Ο.Α.Κ.

Μέγαρα Αττικής Τ.Κ. 19100

Τηλέφωνο: 22960 82393 & 22960 24066

Fax: 22960 82369

Email : info@toumpaniaris.com