Θέση «ΣΟΥΜΑ» Π.Ε.Ο.Α.Κ.
Μέγαρα Αττικής Τ.Κ. 19100
22960 82393
22960 24066
Η εταιρία

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Π. ΤΟΥΜΠΑΝΙΑΡΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ

20180108_125714

Η επιχείρηση ξεκίνησε το 2002 ως μελετητικό γραφείο βιομηχανικών και μεταλλικών έργων. Από το 2005 και έπειτα, έχει ως κύριο αντικείμενο την μελέτη και κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, βιομηχανικών εγκαταστάσεων και μηχανημάτων. Σήμερα, η συνεχής ανοδική πορεία της εταιρείας μας δίνει το κίνητρο να συνεχίσουμε να προσφέρουμε στους πελάτες μας την καλύτερη ποιότητα και αξιοπιστία των υπηρεσιών που παρέχουμε.

Ιδρυτής της επιχείρησης είναι ο κ. Πέτρος Νικ. Τουμπανιάρης – Πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός του Τ.Ε.Ι. Πειραιά, καθώς και βασικό στέλεχος της.

Η Π. ΤΟΥΜΠΑΝΙΑΡΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ εδρεύει στα Μέγαρα Αττικής, στην θέση “Σούμα” Π.Ε.Ο.Α.Κ., όπου βρίσκονται τα γραφεία και το εργοστάσιο παραγωγής

Με βασικό σκοπό την μεγιστοποίηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών, εγγυούμαστε την εξονυχιστική μελέτη κάθε παραμέτρου που αφορά στο υπό κατασκευή έργο ώστε να επιλέξουμε την πιο λειτουργική και οικονομική λύση.

Σκοπός μας είναι η επίτευξη της σιγουριάς για την επένδυση σας με τα μεγαλύτερα οφέλη καθώς και η άριστη τεχνική υποστήριξη όπου κι αν χρειαστεί.

Η εταιρεία μας έχει τη δυνατότητα να διεκπεραιώσει κάθε απαιτητική εφαρμογή του κατασκευαστικού κλάδου, με βάση την τεχνογνωσία και εμπειρία των ατόμων που την στελεχώνουν.

Αναλυτικότερα, οι κύριοι τομείς δραστηριότητας μας είναι:

 • Μεταλλικά βιομηχανικα κτίρια
 • Μεταλλικά πολυώροφα κτίρια
 • Πατάρια – Στέγαστρα
 • Κλιμακοστάσια – Σκάλες εσωτερικού και εξωτερικού χώρου
 • Μεταλλικές πλαγιοκαλύψεις και επικαλύψεις
 • Ανοξείδωτες κατασκευές
 • Αρχιτεκτονικές κατασκευές από μέταλλο και γυαλί
 • Λατομεία
 • Βιομηχανίες
 • Μεταλλικά Σιλό

Επισκεφτείτε μέσα από τον σύνδεσμο του My Business Google τις εγκαταστάσεις μας και δείτε τα έργα που είναι σε εξέλιξη.

https://corporate-office-24694.business.site/

ΜΕΛΕΤΗ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Το τεχνικό γραφείο της εταιρείας διαθέτει εξειδικευμένα λογισμικά ανάλυσης και σχεδίασης, τοπογραφικά μηχανήματα νέας τεχνολογίας και όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό που συντελεί στην άριστη λειτουργία του.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το εργοστάσιο παραγωγής είναι άρτια εξοπλισμένο με όλο τον συμβατικό μηχανολογικό εξοπλισμό που απαιτείται για την επεξεργασία του χάλυβα.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ

Η εταιρεία διαθέτει ιδιόκτητα μεταφορικά και ανυψωτικά μέσα για την πραγματοποίηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την μεταφορά και ανέγερση των μεταλλικών κατασκευών.

Η εταιρεία απασχολεί σε μόνιμη βάση 17 άτομα προσωπικό.

Το τεχνικό τμήμα της εταιρείας απαρτίζεται από 2 μηχανολόγους μηχανικούς απόφοιτοι του Τ.Ε.Ι. Πειραία και από 1 πολιτικό μηχανικό απόφοιτο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνίου.

Τμήμα του λογιστηρίου απαρτίζεται από άνθρωπο με σπουδές στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Το εργοστάσιο παραγωγής απαρτίζεται από εξειδικευμένους τεχνίτες (μονταδόρους, χειριστές μηχανημάτων, ηλεκτροσυγκολλητές, βαφείς)

Τα εργοτάξια απαρτίζονται από έμπειρους ανεγέρτες μεταλλικών κατασκευών, όπως και μονταδόρους βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

Ο τομέας των μεταφορών και ανυψωτικών μηχανημάτων απαρτίζεται από 2 έμπειρους οδηγούς και χειριστή.

Την γενική διεύθυνση της εταιρείας την ασκεί ο κος ΤΟΥΜΠΑΝΙΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΟΤ IN ISO 9001-2015

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΝ 1090-1:2009+Α1:2011

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΥΨΟΣ

Η Διοίκηση της εταιρείας έχει αναπτύξει την Πολιτική της για την Ποιότητα με γνώμονα την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου χρησιμοποιώντας αποτελεσματικούς τρόπους εκτέλεσης των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει απέναντι στους πελάτες της, έτσι ώστε να είναι πάντα ανταγωνιστική.

Η εταιρία μέσω της Πολιτικής για την Ποιότητα δεσμεύεται:

 • Στον σχεδιασμό και παραγωγή προϊόντων υψηλών προδιαγραφών
 • Στην εκτέλεση των προϊόντων στον επιθυμητό χρόνο και με πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων των πελατών της
 • Στην λήψη των απαραίτητων μέτρων για την συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις σχετικές με την ασφάλεια των εργαζομένων και τη λειτουργία της εταιρείας
 • Στη διάθεση όλων των απαραίτητων πόρων για την διαφύλαξη της αρτιότητας των προϊόντων ιδιοκτησίας πελάτη
 • Στη κάλυψη όλων των θεμάτων σχετικά με την εχεμύθεια που αφορά κάθε πνευματική ή εμπορική ιδιοκτησία πελάτη
 • Στην πλήρη κάλυψη όλων των απαιτήσεων του προτύπου ΙSO 9001:2015
 • Στην ανάπτυξη συνθηκών αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τους προμηθευτές της
 • Στη διαρκή παρακολούθηση των εξελίξεων του κλάδου της και συμμετοχή της σε αυτές
 • Στην αποτελεσματική αντιμετώπιση και ικανοποίηση των υφιστάμενων και προβλεπόμενων αναγκών εκπαίδευσης, κατάρτισης και εξειδίκευσης των εργαζομένων στην εταιρεία
 • Στην διάθεση των απαραίτητων πόρων για την διατήρηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Ποιότητας της εταιρείας
 • Στη δυνατότητα συλλογής αποτελεσμάτων λειτουργίας και απόδοσης με σκοπό τον καθορισμό στόχων Ποιότητας η επίτευξη των οποίων ανασκοπείται σε τακτά χρονικά διαστήματα με στόχο τη συνεχή βελτίωση λειτουργίας της εταιρείας
 • Στην κάλυψη όλων των προσδοκιών των ενδιαφερομένων μερών

Το εργαλείο μέσω του οποίου η εταιρεία υλοποιεί, ελέγχει και αναπροσαρμόζει, όποτε απαιτείται, την Πολιτική της για την Ποιότητα είναι το Σύστημα Ποιότητας που έχει αναπτύξει και εφαρμόζει.

Η εγκυρότητα και αναγνώριση του Συστήματος Ποιότητας επιτυγχάνεται μέσω της πιστοποίησης του από Ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποίησης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015.

Για την υλοποίηση της Πολιτικής για την Ποιότητα η εταιρία θεωρεί απαραίτητη την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων στην τήρηση, ανάπτυξη και τεκμηρίωση όλων των διαδικασιών που προβλέπει το Σύστημα Ποιότητας. Όλοι οι εργαζόμενοι στην εταιρεία συμβάλλουν στην ουσιαστική εφαρμογή του συστήματος ποιότητας αλλά και στη βελτίωσή του.

Η πολιτική για την ποιότητα κοινοποιείται σε όλο το προσωπικό.

 

 

Συμμετοχή της εταιρείας στην Πολυτελέστερη Επιχειρηματική έκδοση του Ομίλου ICAP

«ΧΡΥΣΕΣ ΕΠΕΤΕΙΟΙ» για το 2019