Θέση «ΣΟΥΜΑ» Π.Ε.Ο.Α.Κ.
Μέγαρα Αττικής Τ.Κ. 19100
22960 82393
22960 24066
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Μεταλλικά Κτίρια Τουμπανιάρης > ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ Γραμμή επικοινωνίας: 22960 82393 Διεύθυνση: Θέση «ΣΟΥΜΑ» Π.Ε.Ο.Α.Κ. Μέγαρα Αττικής Τ.Κ. 19100 Τηλέφωνο: 22960 82393 & 22960 24066 Fax: 22960 82369
Νοέμβριος 10, 2017
View the Post

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΧΗΜΕΙΟΥ

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΗΜΕΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΘΕΣΗ : ΚΟΡΩΠΙ Γραμμή επικοινωνίας: 22960 82393 Διεύθυνση: Θέση «ΣΟΥΜΑ» Π.Ε.Ο.Α.Κ. Μέγαρα Αττικής Τ.Κ. 19100 Τηλέφωνο: 22960 82393 & 22960 24066 Fax: 22960 82369
Νοέμβριος 10, 2017
View the Post

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΖΕΣΤΟΥ ΚΑΙ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Γραμμή επικοινωνίας: 22960 82393 Διεύθυνση: Θέση «ΣΟΥΜΑ» Π.Ε.Ο.Α.Κ. Μέγαρα Αττικής Τ.Κ. 19100 Τηλέφωνο: 22960 82393 & 22960 24066 Fax: 22960 82369
Νοέμβριος 10, 2017
View the Post

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Γραμμή επικοινωνίας: 22960 82393 Διεύθυνση: Θέση «ΣΟΥΜΑ» Π.Ε.Ο.Α.Κ. Μέγαρα Αττικής Τ.Κ. 19100 Τηλέφωνο: 22960 82393 & 22960 24066 Fax: 22960 82369
Νοέμβριος 10, 2017
View the Post