Θέση «ΣΟΥΜΑ» Π.Ε.Ο.Α.Κ.
Μέγαρα Αττικής Τ.Κ. 19100
22960 82393
22960 24066

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ

  • Μελέτη, κατασκευή και εγκατάσταση μεταλλικού βιομηχανικού κτιρίου, επιφάνειας 300m2, με χρήση βιομηχανοστασίο, αεροστάσιο και αποθηκευτικός χώρος Ά υλών
  • Προμήθεια και εγκατάσταση ανοξείδωτων δεξαμενών χρήσης υγρών τροφίμων
  • ΠΕΛΑΤΗΣ : ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
  • ΘΕΣΗ : ΚΟΡΩΠΙ
Γραμμή επικοινωνίας: 22960 82393

Διεύθυνση: Θέση «ΣΟΥΜΑ» Π.Ε.Ο.Α.Κ.

Μέγαρα Αττικής Τ.Κ. 19100

Τηλέφωνο: 22960 82393 & 22960 24066

Fax: 22960 82369